Regulaminy

Podstawę prawną działalności Spółdzielni stanowi niniejszy Statut, przepisy Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. Nr 188 z 2003 r. poz. 1848 wraz z późniejszymi zmianami), oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 wraz z późniejszymi zmianami) oraz innych ustaw.

Masz pytania?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą – zadzwoń do nas. Na wszystkie pytania odpowiemy.

Zadzwoń

58 731-99-00