Ogłoszenia

50. urodziny „Domu za Falochronem”

(Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko)

30 maja (wtorek), godz. 17:00, SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Prelekcja: „Dom za Falochronem”– miejsce niepowtarzalne
Prowadzący: Marcin Szerle, organizator: Muzeum Miasta Gdyni, wstęp wolny

3 czerwca (sobota), godz. 10:00, start: SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Spacer architektoniczny: Witomino nieznane
Prowadząca: Weronika Szerle, organizator: Agencja Rozwoju Gdyni, wstęp wolny

11 lipca (wtorek), godz. 10:00, SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Spotkanie dla seniorów o ofercie Sieci Przystani: Porozmawiajmy o aktywnościach!
Prowadząca: Dobrosława Korczyńska-Partyka, organizator: Laboratorium Innowacji Społecznych,
wstęp wolny

17 lipca (poniedziałek), godz. 14:00, start: SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Otwarty spacer po dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja: Aneks o eks
Prowadząca: Weronika Szerle, organizator: Laboratorium Innowacji Społecznych, wstęp wolny

26 lipca (środa), godz. 14:00, SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Spotkanie o obiektach muzealnych: Przedmioty wspólne
Prowadzące: Olga Lewandowska, Małgorzata Bujak, organizator: Muzeum Miasta Gdyni, wstęp
wolny

31 sierpnia (czwartek), godz. 9:00, SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Foto-spacer architektoniczny po „Domu za Falochronem”
Prowadzący: Bartosz Ponikiewski, organizator: Agencja Rozwoju Gdyni, wstęp wolny, obowiązują
zapisy (start: połowa sierpnia) na stronie weekendarchitektury.pl

9 września (sobota), godz. 12:00-18:00, SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Piknik w ogrodzie: „Dom za Falochronem” zaprasza!
Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko, wstęp wolny.
Szczegółowy program zostanie podany krótko przed wydarzeniem

19 października (czwartek), godz. 17:00, start: ul. Widna 1
Spotkanie dotyczące historii miejsca: Witomino. Dzielnica wyjątkowa
Prowadzący: Marcin Szerle, organizator: Laboratorium Innowacji Społecznych

16 listopada (czwartek), godz. 17:00, Gdyńskie Centrum Filmowe, Plac Grunwaldzki 2, sala Warszawa
Sto lat! Uroczyste podsumowanie Urodzin „Domu za Falochronem”. Organizatorzy:
Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko, Gdyńska Szkoła Filmowa.
Szczegółowy program zostanie podany krótko przed wydarzeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
SENIOR na dzień 06.06.2023 godz. 9:00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni, na podstawie art. 8³ ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 438) oraz § 52. ust. 1 i § 53. ust. 1  Statutu Spółdzielni, uchwałą nr 14/2023 z dnia 09.05.2023 r. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR na dzień 6 czerwca 2023 roku (wtorek) na godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 136/138 – jadalnia (parter).

Jednocześnie informujemy, że każdy członek Spółdzielni otrzyma indywidualne powiadomienie zwyczajowo dostarczone do skrzynki na listy oraz ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko, w dniach roboczych, w godz. 8.00-14.00 oraz na portierni budynku mieszkalnego w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 136/138, przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 15 maja 2023 roku.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko

Załącznik: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni (pobierz pdf)

 

Wolne pokoje dla seniorów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr.J. Titz-Kosko w Gdyni, oferuje wolne mieszkania typu lokatorskiego o powierzchni 15m2 w budynku przystosowanym dla osób z niepełnosprawnością Gdynia ul.Chwarznieńska 136-138. Informacja dotycząca warunków przyjęcia w poczet członków Spółdzielni znajduje się pod linkiem (pobierz) lub telefonicznie 604 283 135, (58) 731 99 00. w sekretariacie Spółdzielni (telefon 58/ 731-99-00; poczta: biuro@smwitomino.pl) i na stronie internetowej www.smwitomino.pl.
 

Masz pytania?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą – zadzwoń do nas. Na wszystkie pytania odpowiemy.

Zadzwoń

58 731-99-00