Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr J.Titz-Kosko w Gdyni ul. Chwarznieńska 136/138 81-602 Gdynia tel. 58 731 99 00, fax 58 731 99 01

w dniu 17 sierpnia 2023 r. ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń Kuchni oraz prowadzenie
Stołówki w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Senior w Gdyni ul. Chwarznieńska 136-138. Szczegółowe
informacje oraz materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w sekretariacie Spółdzielni
tel. 58 731-99-00; e-mail: biuro@smwitomino.pl; www.smwitomino.pl

Oferent przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium do dnia 4 września 2023 r. w Bank PKO BP

49 1020 1853 0000 9402 0552 3420.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Senior w Gdyni ul. Chwarznieńska 136-138,

sekretariat pokój nr 220, w kopertach oznaczonych napisem

„Oferta na dzierżawę pomieszczeń Kuchni oraz prowadzenie Stołówki w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej
Senior w Gdyni. Nie otwierać przed przetargiem– do dnia 4 września 2023 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni (świetlica),
Gdynia ul. Chwarznieńska 136/138. Każdy oferent będzie związany ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez wyboru żadnej oferty oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

50. urodziny „Domu za Falochronem”

(Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko)

30 maja (wtorek), godz. 17:00, SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Prelekcja: „Dom za Falochronem”– miejsce niepowtarzalne
Prowadzący: Marcin Szerle, organizator: Muzeum Miasta Gdyni, wstęp wolny

3 czerwca (sobota), godz. 10:00, start: SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Spacer architektoniczny: Witomino nieznane
Prowadząca: Weronika Szerle, organizator: Agencja Rozwoju Gdyni, wstęp wolny

11 lipca (wtorek), godz. 10:00, SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Spotkanie dla seniorów o ofercie Sieci Przystani: Porozmawiajmy o aktywnościach!
Prowadząca: Dobrosława Korczyńska-Partyka, organizator: Laboratorium Innowacji Społecznych,
wstęp wolny

17 lipca (poniedziałek), godz. 14:00, start: SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Otwarty spacer po dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja: Aneks o eks
Prowadząca: Weronika Szerle, organizator: Laboratorium Innowacji Społecznych, wstęp wolny

26 lipca (środa), godz. 14:00, SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Spotkanie o obiektach muzealnych: Przedmioty wspólne
Prowadzące: Olga Lewandowska, Małgorzata Bujak, organizator: Muzeum Miasta Gdyni, wstęp
wolny

31 sierpnia (czwartek), godz. 9:00, SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Foto-spacer architektoniczny po „Domu za Falochronem”
Prowadzący: Bartosz Ponikiewski, organizator: Agencja Rozwoju Gdyni, wstęp wolny, obowiązują
zapisy (start: połowa sierpnia) na stronie weekendarchitektury.pl

9 września (sobota), godz. 12:00-18:00, SM SENIOR, ul. Chwarznieńska 136/138
Piknik w ogrodzie: „Dom za Falochronem” zaprasza!
Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko, wstęp wolny.
Szczegółowy program zostanie podany krótko przed wydarzeniem

19 października (czwartek), godz. 17:00, start: ul. Widna 1
Spotkanie dotyczące historii miejsca: Witomino. Dzielnica wyjątkowa
Prowadzący: Marcin Szerle, organizator: Laboratorium Innowacji Społecznych

16 listopada (czwartek), godz. 17:00, Gdyńskie Centrum Filmowe, Plac Grunwaldzki 2, sala Warszawa
Sto lat! Uroczyste podsumowanie Urodzin „Domu za Falochronem”. Organizatorzy:
Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko, Gdyńska Szkoła Filmowa.
Szczegółowy program zostanie podany krótko przed wydarzeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapraszamy wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnoprawności do udziału w projekcie pt. „Przez rozwój do aktywności”

Zapraszamy wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnoprawności do udziału w projekcie „Przez rozwój do aktywności” organizowanym przez Fundację Pomoc dla Seniora im. Dr Jadwigi Titz- Kosko współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością poprzez zestaw działań podnoszących jakość ich życia (m.in: zajęcia z psychologiem, wsparcie specjalisty, wyjścia uspołeczniające i wiele innych, ciekawych działań)
Wolne pokoje dla seniorów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr.J. Titz-Kosko w Gdyni, oferuje wolne mieszkania typu lokatorskiego o powierzchni 15m2 w budynku przystosowanym dla osób z niepełnosprawnością Gdynia ul.Chwarznieńska 136-138. Informacja dotycząca warunków przyjęcia w poczet członków Spółdzielni znajduje się pod linkiem (pobierz) lub telefonicznie 604 283 135, (58) 731 99 00. w sekretariacie Spółdzielni (telefon 58/ 731-99-00; poczta: biuro@smwitomino.pl) i na stronie internetowej www.smwitomino.pl.
 

Masz pytania?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą – zadzwoń do nas. Na wszystkie pytania odpowiemy.

Zadzwoń

58 731-99-00