Struktura

Spółdzielnia prowadzi działalność własną wynikającą z zasad i postanowień statutowych. Organami Spółdzielni są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Regulaminy poszczególnych organów Spółdzielni zawarte są w odrębnych przepisach.

Masz pytania?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą – zadzwoń do nas. Na wszystkie pytania odpowiemy.

Zadzwoń

58 731-99-00